Metod för värdeskapande öppna data

Introduktion

För att klara av en ökad teknologisk förändringstakt och krav från samhället behöver myndigheter och offentliga organisationer leverera värdefulla tjänster i samarbete med externa aktörer och samarbetspartner. För att skapa möjligheter att utveckla livskraftiga digitala tjänster på en konkurrensutsatt marknad behöver offentliga sektor tillhandahålla och utveckla värdefulla digitala resurser, förmågor och strukturer för att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen. Öppen källkod, standard och öppna data är exempel på viktiga mekanismer och digital resurs som kan användas för att nätverka och samarbeta mellan offentliga, privata och idéburna organisationer.

Syftet med projektet Metod för samverkan och externt värdeskapande öppna data är att synliggöra mekanismer som ger upphov till digitala mervärde mellan offentliga organisationer som samarbetar med företag och tredjeparts utvecklare som verkar på den öppna marknad. Projektet innefattar en studie där tågoperatörer och kollektivtrafikbolag som benämns avtalskunder, ger sitt perspektiv på värdeskapande mekanismer inom ett strategisk partnerskap med Trafikverket. För att förstå hur mervärde uppstår mellan samarbetspartnerna upprättas en teoretiskt lins för att betrakta digitalt värdeskapande.

Innehållsförteckning & Läsanvisningar

Alla länkar nedanför finns och under menyn Projekt -> Metod för värdeskapande Öppna Data

Senast uppdaterad 2023-01-09