Om Clear Byte

Clear Byte är en idéburen (icke vinstdrivande) organisation som verkar i gränslandet mellan forskning och utveckling med fokus på tillämpning inom informatik och datavetenskap. Clear Byte är registrerad som ideell förening i Västra Götaland sedan 2011. 2018 klassificerades föreningen som allmännyttig av Skatteverket inom forskning och utbildning.

Den teknologiska och digital utveckling skapar nya möjligheter att utbyta data och information i olika typer av samarbetsformer över organisations, bransch och landsgränser som ger upphov till ekonomiska och sociala värden. Clear Byte utforskar och åskådliggör mekanismer, principer, och teknologier som möjliggör värdeskapande i digitala värdekedjor-nätverk mellan lokal-globala aktörer som utbyter, delar och förädlar digitala resurser.

Fokusområden

Clear Byte arbetar långsiktigt inom specifika fokusområden med tillämpad forskning och utveckling. Vi investerar egna resurser, söker samarbete och finansiering för att identifiera mekanismer, principer, strukturer och metoder för att lösa problem och utmaningar kring skapandet av hållbar digital utveckling enligt internationell definition. Kontakta oss på info[at]clearbyte.org om du vill vet mer om vad vi gör eller har förslag på samarbetsprojekt. Du hittar även oss på på Twitter.

Integrerade digitala samhällstjänster

EU:s program för interoperabilitet ISA² – definierar integrerade digitala samhällstjänster (integrated public services) som förmågan att sömlöst utbyta data och exekvering av tjänster som utgör byggstenar för viktiga samhällstjänster. För att möjliggöra liknade tjänster måste dataset kunna utbytas horisontellt mellan samhällssektorer utan behov av anpassning med bibehållen förståelse för både människa och maskin. Detta definieras som semantisk interoperabilitet när data som representerar strukturer, regler, logik, temporala och geografiska koncept kan tolkas och återanvändas utan anpassning över branschområden och landsgränser. Organisatorisk interoperabilitet syftar på förmågan att harmonisera digitala tjänstebeskrivningar av servicenivåer, kvalitet, leveranser utan behov av anpassa organisationsprocesser, strukturer och rutiner mellan producenter och konsumenter av tjänster.

Initialt fokuserar Clear Byte på nivåerna för semantisk och organisatorisk interoperabilitet för att identifiera hinder och designprinciper för att realisera integrerade digitala samhällstjänster.

Bild 1: Interoperabilitets nivåer för integrerade digitala samhällstjänster – EU:s program för interoperabilitet ISA²

Öppen källkod, öppna standarder, öppna data och öppen innovation

Clear Byte ser öppen teknologi och innovation som en centrala mekanismerna för att lyckas med att utveckla hållbara digitala samhällstjänster. Detta genom att offentliga sektorn – speciellt i Sverige, måste bli duktigare på att utnyttja, delta och gemensamt bidra till öppen källkod och standardiserings projekt för att utveckla digital infrastruktur för att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen. Stora techbolag, plattformsägare, små och mellanstora startups använder öppen teknologi och innovation som en central mekanism för att möjliggöra det digitalt paradigmskifte som vi befinner oss i början av. Clear Byte har skrivit flera artiklar och genomfört projekt där vi studerat digitala mervärden som kan möjliggöras genom öppen teknologi och innovation. Inom transportsektorn har vi genomfört studier kring användningen av öppna data där vi genomfört analys av betydelsen av öppen källkod och standarder. En studie där vi intervjuade nationella tågoperatörer inom person och godstrafik som bland annat identifierade betydelsen av interoperabla digitala resurser som bygger på öppen teknologi och standarder för att möjliggöra utbyte av data och information mellan aktörer och koordinerande myndighet. Flera artiklar om öppen källkod och öppen data hittar du på vår hemsida.