Om Clear Byte

Clear Byte är en ideell icke vinstdrivande organisation som verkar i gränslandet mellan forskning och utveckling med fokus på tillämpning inom informatik och datavetenskap. Clear Byte är registrerad som förening i Västra Götaland sedan 2011. 2018 klassificerades verksamheten som en allmännyttig förening av Skatteverket inom forskning och utbildning.

Fokusområde

Den teknologiska och digital utveckling skapar nya möjligheter att utbyta data och information i olika typer av samarbetsformer över organisations, bransch och landsgränser som ger upphov till ekonomiska och sociala värden. Clear Byte utforskar och åskådliggör mekanismer, principer, och teknologier som möjliggör värdeskapande i digitala värdekedjor-nätverk mellan lokal-globala aktörer som utbyter, delar och förädlar digitala resurser.

Kontakta oss på info[at]clearbyte.org eller hitta oss på Twitter