YouBongo – Öppen Data Visualisering

Efter intensivt arbete publicerar vi nu en ny modul till YouBongo för visualisering av öppen data (open data). Detta är en fortsättning av vår strävan att göra öppen data användbart för användarna. Vi fokuserar på att skapa möjligheter för användare att samarbete (crowdsourcing) och kommentera kring öppen data. Den första leverantörer av data är Trafikverkets tjänst för trafikinformation. Modulen för visualisering är en beta version och vi räknar med en period av inkörning innan vi fått alla detaljer på plats.

You Bongo - Traffic Info
You Bongo – Traffic Info

Modulen för visualisering av öppen data, visar användarens tillfälliga position och hur långt det är till olika trafiksituationer och incidenter. Detta gör det lätt för användaren att fokusera på det som är i närheten eller berör den sträcka han eller hon tänker köra.

Detta är bara första steget i vår ambition att tillgängliggöra samhällsnyttig information. Vi kommer fortsätta söka efter leverantörer som erbjuder offentlig data som vi kan anpassa och visualiseras på ett attraktiva sätt för användaren. Vi vill tacka Trafikverket för support under testnings fasen.

Lämna ett svar