YouBongo – Kollaborativ plattform för lokala intressefrågor

YouBongo är en digital plattform för samarbete över organisation och verksamhetsgränser kring ämnen och platser som är av intresse för dig. YouBongo tillåter insamling av data från flera olika dataströmmar så som sociala medier, öppna data och via eget mobilt gränssnitt. Vilket möjliggör insamling av information från olika källor, som över tid skapar ett visuellt underlag och förståelse av trender kring intressefrågor.

Eco-Leafs-1281379522929_Bicycle_by_Artdesigner.lvBusinessman

 

 

 

 

YouBongo hjälper dig hitta lokala frågor där du själv kan ta del av och bidra med information. Lokala intressefrågor beror helt på användarna och kan vara allt från ekologisk närodlade produkter, kartläggning bästa mountainbike lederna, samla data om lokal växter och koordinera dessa uppgifter med personer inom och utanför din organisation. Du som användare bestämmer själv tema genom att tagga den information du bidrar med så att andra kan hitta den och börja samarbeta.

1382897669_Twitter_NEW1382897580_facebook_circle_color

Du delar information och kan inkluderar det i arbetsgrupper som du eller andra har skapat i YouBongo för att underlätta samarbete. Genom att koppla ihop dina konton från sociala medier kan du enkelt kommunicera med vänner och grupper som du redan har kontakt med.

YouBongo skapar en unik meta-datamodell för alla data och information som samlas in, vilket gör det möjligt att följa och bevaka lokala trender när de sker. När andra värdesätter den data och information du samlar in, bygger du på ditt rykte i YouBongo och du blir en lokal trendsättare. YouBongo bygger på crowdsourcing som är en process för att skapa värde för alla inblandande parter.

Going-up-green-256

Rykte ger dig också tillgång till flera funktioner i YouBongo, allteftersom dina behov och krav av mer avancerade undersöknings och efterforskningsmetoder ökar.

1379523712_Stats1379525936_report

 

 

 

 

YouBongo fungerar på alla datorer, läsplattor och smartphones med Html 5 stöd.

Projektet YouBongo är avslutat, men design och moduler kommer återanvändas i kommande projekt.


Kommentera