YouBongo – Visualizing Open Data

After intensive work we now publish a new module for YouBongo to visualize the open data. This is a continuation of our commitment to making open data useful for the users. We focus on creating opportunities for collaboration and comment on open data. The first providers of open data is Swedish Transport Administration service for traffic information. The module for visualization is a beta version and we expect a period of fine tuning before we got all the details in place.

You Bongo - Traffic Info
You Bongo – Traffic Info

The module for the visualization of open data, shows the user’s current location and how far it is to different traffic situations and incidents. This makes it easy for the user to focus on what is near or on the literary he or she intendant to make.

We will continue to look for interesting provider of data that we can adapt and visualized in an attractive way for the user. We want to thank the Swedish Transport Administration for answer our questions during the testing phase.

Partially translated by Google Translate

YouBongo – Öppen Data Visualisering

Efter intensivt arbete publicerar vi nu en ny modul till YouBongo för visualisering av öppen data (open data). Detta är en fortsättning av vår strävan att göra öppen data användbart för användarna. Vi fokuserar på att skapa möjligheter för användare att samarbete (crowdsourcing) och kommentera kring öppen data. Den första leverantörer av data är Trafikverkets tjänst för trafikinformation. Modulen för visualisering är en beta version och vi räknar med en period av inkörning innan vi fått alla detaljer på plats.

You Bongo - Traffic Info
You Bongo – Traffic Info

Modulen för visualisering av öppen data, visar användarens tillfälliga position och hur långt det är till olika trafiksituationer och incidenter. Detta gör det lätt för användaren att fokusera på det som är i närheten eller berör den sträcka han eller hon tänker köra.

Detta är bara första steget i vår ambition att tillgängliggöra samhällsnyttig information. Vi kommer fortsätta söka efter leverantörer som erbjuder offentlig data som vi kan anpassa och visualiseras på ett attraktiva sätt för användaren. Vi vill tacka Trafikverket för support under testnings fasen.