Värdeskapande mekanismer inom samarbete mellan tågoperatörer och Trafikverket – Del 1

Nyligen avslutad studie undersökte tågoperatörers perspektiv av vad som genererar mervärde och utgör hinder inom partnerskapet med Trafikverket att koordinera samarbetet kring svensk järnväg. Den första övergripande mekanismen av tre, belyser värdeskapande inom data-informationsutbyte och IT-systemstöd som används inom partnerskapet.

Fortsätt läsa “Värdeskapande mekanismer inom samarbete mellan tågoperatörer och Trafikverket – Del 1”

Test av Västtrafiks API för kollektivtrafik

vt-logo-digitala-kanaler

Västtrafik erbjuder flera API:er för att söka och planera kollektivtrafikresor i Västra Götaland som heter Reseplaneraren (version 2). API:erna finns att hitta på Västtrafiks utvecklingsportal, som fungerar som en samlingsplats för deras datatjänster. Att granska öppna data och API-tjänster är ett försök att främja nyttjandet och visa på vanliga problem användare stöter på. Läs mer om bakgrunden till testerna och vad som ligger till grund för de olika kategorierna. Läs hela testet