(O)användbara dataformat och standarder på Öppnadata.se

zip-compressed-files-extension

För att öppna data skall komma till användning och vara enkelt att utforskas så finns det ett flertal hinder som behöver undanröjas. Ett av dessa hinder är nyttjande av ovanliga dataformat och standarder vilket skapar inlåsningseffekter och trösklar. I föregående artikel förklarades varför undermålig metadata skapar trösklar för användare. Ovanliga dataformat och standarder skapar också hinder för tilltänkta användare av öppna data. En översyn av registrerade datakällor på portalen Öppnadata.se, visar att det vanligaste förekommande dataformatet är ZIP. Detta format är det sämsta tänkbara med hänsyn till metadata och maskinläsbarhet. Läs vidare

Betydelsen av metadata och val av dataformat

man-thinking

De flesta som arbetar med data dagligen vet hur hur viktigt metadata är för att det skall vara användbart. Metadata behövs för att beskriva egenskaper av data, som till exempel av vem och när det skapats. Ändå publiceras data utan tillräcklig beskrivning av egenskaper, vilket begränsar nyttjandet av data då det bland annat påverkar användarnas förtroende. I fallet med öppna data verkar många dataägare inte tänka utifrån användarnas perspektiv och ofta förefaller det vara viktigare att publicera data oavsett bristande metadatabeskrivning. Läs vidare