Praktiska detaljer om partnerskap

Clear Byte är en idéburen organisation och civilsamhällesaktör inom forskning och utveckling enligt FN:s klassificering International Classification of Non Profit Organisations (ICNPO). Kontakta oss på info[at]clearbyte.org om du vill veta mer om hur vi kan forma ett strategiskt samarbete och partnerskap för att främja inkluderande digital samhällsutveckling.

Idéburen organisation kan delta i upphandling–lämna anbud på konkurrensutsatt tjänster och produkter. På samma premisser som näringsverksamhet utan behov att vara momsregistrerad eller inneha F-skattsedel. Såtillvida inkomsterna används för att främja organisationens allmännyttiga syfte, läs mer om fullföljdskravet och skatteregler på Skatteverket.

Typer av samarbete och avtalsformer:

  • Forsknings och innovationsprojekt. Clear Byte har godkännande av full kostnadsprincipen och ändring av Trafikverkets allmänna villkor (2019)
  • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) fungerar som avsiktsförklaring angående samarbete om delad problemformulering kring samhällsutmaning som inte kan lösas genom upphandling eller färdiga produkter och tjänster. Läs mer på Upphandlingsmyndigheten
  • Innovationsupphandling syftar till att främja innovation när det inte finns färdiga lösningar eller när existerande lösningar är ineffektiva, dyra, undermåliga och skapar leverantörsoberoende och inlåsningseffekter. Innovationsupphandling föregås oftas av förstudie för att visa på utvecklings och innovationsbehov. Läs mer på Upphandlingsmyndigheten

Senast uppdaterad 2021-09-23