Bakgrund till granskning av öppna API:er

garbage

För att skapa bättre värde och främja återanvändning av öppna data behövs ett systematisk tillvägagångssätt för att granska öppna data och API tjänster som tillhandahålls av dataägare och leverantörer. Öppna data har förutsättningar att generera livskraftiga tjänster, utbyte av data, ge upphov till innovationer, skapa samhällsengagemang, samt många flera positiva effekter.

Mycket tyder på att denna potential inte utnyttjas i den uträckningen som är möjligt. Vilket betyder ekonomiska och social värden går förlorade, samt att kostnaden för att tillhandahålla dessa datakällor kunde komma till bättre nytta på andra ställen. Vi har tagit fram ett testprotokoll som bygger på forskning och rapporter som visar på hämmande faktorer kopplat till nyttjade av öppna data, tillsammans med egna studier som undersöker hur värden kan skapas för tjänsteutvecklare och vilka hinder som ligger i vägen för att skapa livskraftiga tjänster.

podium

Testprotokollet är uppdelat på ett antal kategorier som är kopplade till nyttoområden som kommer från W3C best practice mall för öppna data. Inom varje kategori finns det kopplat ett antal utvärderingsmoment med max poäng som återspeglar hur väl ägaren eller leverantören av öppna data motsvarar god praxis. Detta innebär att det varje kategori har en summa poäng som kan tilldelas, som tillsammans utgör en totala summan som en ägare eller leverantör kan erhålla. Meningen med testerna är att ge en indikation på hur användarvänlig och tillgängliga en datatjänst är från ett externt användarperspektiv.

Följande kategorier ingår i testet;

  • Licensregler och opartisk användning
  • Support och dokumentation
  • Åtkomlighet och API struktur
  • Dataformat och datakvalitet
  • Svarstider och tillförlitlighet
  • Användarvänlighet

Icon made by Freepik from www.flaticon.com, licensed by CC 3.0 BY

Senast uppdaterad 2017-05-31

Lämna ett svar