Öppna Data

Öppna data lovade många fördelar när frågan började debatterades i mitten av 2000-talet. Det fanns stor optimism om vad som kunde skapas genom att öppna upp tillgången till data från myndigheter och offentliga institutioner. Dels var argumenten att myndigheter kunde återanvända data inom offentlig sektor för att effektivisera och spara resurser. Ett annat argument var att tjänstesektorn kunde skapa innovativa tjänster som möjliggjorde ekonomisk värden som uppskattades till flera miljarder inom vissa verksamhetsområden.

broke_noun_48167

Nu ett decennier senare när denna optimism har bedarrat har det visat sig att skapande av innovativa och livskraftiga tjänster baserat på öppna data inte inträffat i den utsträckningen som förväntats. Inte heller har myndigheter börjar återanvända och dela data med varandra i den omfattning som förväntades.

Myndigheter har i i allt större utsträckning digitaliserats vilket gjort att det finns stora mängder data som kan tillgängliggöras via öppna data. Principiellt borde det vara enkelt att öppna upp denna data till allmänheten och tjänsteutvecklare. Men i praktiken har det visat sig varit mer komplicerat då data och information inom offentliga institutioner är starkt kopplade till processer och strukturer inom verksamheten och kan inte enkelt tillgängliggöras öppet. Ofta anges problem med tillgängliggörande av data vara kopplade till säkerhet, kvalitet, data som finns i olika system och teknisk infrastruktur som inte är anpassad för att tillhandahålla öppna data.

search_noun_176556

Inom fokusområdet öppna data, kommer vi presentera och visa på faktorer till varför tjänsteutveckling på öppna data inte ökat i enlighet med förväntningar och varför samverkan mellan privata och offentlig sektor utgörs av problem istället för möjligheter. Perspektivet för att undersöka problemområden utgår ifrån vilka hinder tjänsteutvecklare upplever vid användning av öppna data. Underlaget baseras delvis på studier av tjänsteutvecklare som använder öppna data från Trafikverket och Samtrafiken, och genomförts av Viktoria Swedish ICT. Samt från aktuella studier som undersöker hur öppna resurser kan nyttjas av samverkande aktörer för att skapa livskraftiga och innovativa tjänster.

 

 

Lämna ett svar