EU kommission rapport: öppen källkods betydelse för unionens innovation och konkurrenskraft

EU kommissionen publicerade nyligen en omfattande studie om hur öppen källkod och standard kan bidrar till unionens förmåga till en oberoende, innovativt och konkurrenskraftig inre digital marknad. Ekonometrisk (ekonomisk prognos) analys från 2018 visar att öppen källkod står för 65 till 95 miljarder euro i ekonomisk värde inom unionen. Vidare belyser rapporten en lönsamhetsanalys kvot på 1:4 på varje investerad krona och att arbetet utvecklare/programmerare bidrar med till öppen källkodsprojekt, motsvarar en arbetstidskostnad på nästan en miljard euro inom EU. Detta är en kort resumé av rapporten för att belysa olika policys, mekanismer och regleringar för att bidra till unionens och offentlig sektors konkurrenskraft.

Fortsätt läsa ”EU kommission rapport: öppen källkods betydelse för unionens innovation och konkurrenskraft”