RDF grundguide del 1: Definition av klasser och attribut med RDF-Schema

Resource Description Framework (RDF) är en öppen standard av W3C för att beskriva digitala resurser med semantisk innebörd. Data som beskrivs med RDF format kan utbytas och återanvändas med bibehållen begreppsförståelse för resurser mellan verksamheter, branscher och länder. Detta är den första artikel i en serie av guider för att komma igång med att beskriva data med semantisk betydelse. Läsaren rekommenderas ta del av W3C guide RDF 1.1 Primer som ger en bra överblick av vad RDF ramverket innehåller. Första artikeln beskriver hur resurser definieras med RDF-Schema. Nästa artikel presenterar en semantisk modell och förklarar hur resurser från Wikidata och andra källor länkas samman för att berika och skapa kontext för dataset.

Fortsätt läsa “RDF grundguide del 1: Definition av klasser och attribut med RDF-Schema”