Värdeskapande mekanismer inom samarbete mellan tågoperatörer och Trafikverket – Del 1

Nyligen avslutad studie undersökte tågoperatörers perspektiv av vad som genererar mervärde och utgör hinder inom partnerskapet med Trafikverket att koordinera samarbetet kring svensk järnväg. Den första övergripande mekanismen av tre, belyser värdeskapande inom data-informationsutbyte och IT-systemstöd som används inom partnerskapet.

Fortsätt läsa “Värdeskapande mekanismer inom samarbete mellan tågoperatörer och Trafikverket – Del 1”