Maskinläsbart i öppna data kontext

blackberry-qr-code-variant

Att tillgängliggöra data i maskinläsbara format är något som omnämns i allt fler artiklar kopplat till öppen data för att det ska vara lätt att bearbetas och användas av maskiner. Bland annat finns det lagförslag från regering om att förenkla kollektivtrafikresande genom öppna maskinläsbara format, samt att vi har debatterat ämnet i artikel om ändamålsenlig öppna data. Vad som oftast inte nämns är betydelsen av metadata för att maskinläsbart dataformat ska komma till användning. Därför vill vi bidra med vårt perspektiv och ge exempel på varför detta är viktigt. Läs vidare