Review of Trafikverket API for traffic information

Profilbild Trafikverket

The Swedish transport administration authority Trafikverket, offering several open data services. One of these is the API for traffic information, which contains data and information for nation-wide train and road traffic. The API began as a information service for train, which was later on expanded to include road data. Our reviews of open APIs are part of an effort to highlight barriers and requirements from a user perspective. We hope that the reviews providing constructive feedback to the data owners, and inspire others by showing examples and solutions. Read more about the background to why we are reviewing open APIs and open data sources.
Continue reading “Review of Trafikverket API for traffic information”

Test av Trafikverkets API för trafikinformation

Profilbild Trafikverket

Trafikverket tillhandahåller flera öppna datatjänster, en av dessa är API:et för trafikinformation. API:et började som en renodlad tjänst för tåg, vilken senare utökades med vägdata som också finns tillgängligt i datatjänsten Datex. Vår granskning av olika API:er är ett led i arbetet att belysa hinder och behov kring nyttjande av öppna API:er från ett användarperspektiv. Tanken med testerna är att ge konstruktiv feedback till dataägarna när det gäller sådant som kan förbättras, samt visa på bra exempel och lösningar som kan inspirera andra dataägare. Läs mer om bakgrunden till varför vi granskar öppna API:er och öppna datakällor. Läs hela testet

Review of Västtrafik API for public transport

vt-logo-digitala-kanaler

Västtrafik handles and coordinate all public transport in west Sweden with the city of Gothenburg as its main transit hub. Västtrafik offers several APIs to search and plan journeys by train, tram, ferries and bus in West Sweden. The API can be found at Västtrafiks development portal (in Swedish), which serves as a focal point for their open API service. The aim of our reviews of open API:s is to shed light on common obstacles and requirements from a user perspective. Note that the portal around the API is in Swedish, but the documentation and the API syntax is in English. The review will try to guide user with no knowledge in Swedish on how to get started. Continue reading “Review of Västtrafik API for public transport”

Test av Västtrafiks API för kollektivtrafik

vt-logo-digitala-kanaler

Västtrafik erbjuder flera API:er för att söka och planera kollektivtrafikresor i Västra Götaland som heter Reseplaneraren (version 2). API:erna finns att hitta på Västtrafiks utvecklingsportal, som fungerar som en samlingsplats för deras datatjänster. Att granska öppna data och API-tjänster är ett försök att främja nyttjandet och visa på vanliga problem användare stöter på. Läs mer om bakgrunden till testerna och vad som ligger till grund för de olika kategorierna. Läs hela testet