(O)användbara dataformat och standarder på Öppnadata.se

zip-compressed-files-extension

För att öppna data skall komma till användning och vara enkelt att utforskas så finns det ett flertal hinder som behöver undanröjas. Ett av dessa hinder är nyttjande av ovanliga dataformat och standarder vilket skapar inlåsningseffekter och trösklar. I föregående artikel förklarades varför undermålig metadata skapar trösklar för användare. Ovanliga dataformat och standarder skapar också hinder för tilltänkta användare av öppna data. En översyn av registrerade datakällor på portalen Öppnadata.se, visar att det vanligaste förekommande dataformatet är ZIP. Detta format är det sämsta tänkbara med hänsyn till metadata och maskinläsbarhet. Läs vidare