Betydelsen av metadata och val av dataformat

man-thinking

De flesta som arbetar med data dagligen vet hur hur viktigt metadata är för att det skall vara användbart. Metadata behövs för att beskriva egenskaper av data, som till exempel av vem och när det skapats. Ändå publiceras data utan tillräcklig beskrivning av egenskaper, vilket begränsar nyttjandet av data då det bland annat påverkar användarnas förtroende. I fallet med öppna data verkar många dataägare inte tänka utifrån användarnas perspektiv och ofta förefaller det vara viktigare att publicera data oavsett bristande metadatabeskrivning. Läs vidare