Öppna data, vilken ekonomisk och socialt värde skapar det?

En källa till värdefull data som flera borde utnyttja är öppna data. Öppna data finns i olika former men drivs till stor del av myndighets organisationer som gör data tillgängligt via öppna API:er och web service tjänster. I Sverige har vi PSI (public sector information) direktivet som rekommenderar och vägleder myndigheter som vill göra data tillgängligt, men direktivet tvingar inte organisationer att göra data tillgängligt.

Öppna data är uppskattat att ha ett stort värde ekonomiskt och socialt. McKinsey Global Institute uppskattar att värdet av data inom sju stycken domänområden (transport, energi, skola, hälsa, mm.) har ett potentiellt värde av flera biljoner dollar per år i enbart USA. Första dagen när Obama tillträde sitt ämbete stiftande han lagar om öppna data som idag lett till att landet ligger i toppen av länder med flest datakällor tillgängliga.

Tredjepartsutvecklare är en heterogena grupp som består av allt från hemma programmera, små företag till stora internationella företag. Anledningen till att tredjepartsutvecklare är en intressant aktör är att det är en grupp som kan skapa de förväntade innovation och tjänster som förverkliga det uppskattade sociala och ekonomiska värdet. Hur dataägare kan skapa värde för tredjepartsutvecklare är ett fokusområde som kommer publiceras på Clear Byte baserat på intressanta studier och undersökningar.