New version of YouBongo with tag cloud and hash tags

After a period of beta testing we’re launching YouBongo in an updated version with the ability to tag observations using hash tags. These tags allow building of local tag clouds with keywords that make it easier to find specific topics. Observation has always bean able to be categorised which groups them horizontally. Through the latest update, it is now possible to tag  observation with one or more hash tags. Which makes it possible to also search for observation vertically across several categories.

Tag Clouds and Hash Tags (swedish content)
Tag Clouds and Hash Tags (swedish content)

Tags are controlled entirely by the user and makes it easier for others to find observations in a specific geographic area. It also makes it easier for groups and individuals to collaborate by tagging observations with certain keywords depending on the current topic.

Several other new features will be presented during the year according to plan. Should you miss any function or come up with a great idea, it is possible for users of YouBongo to submit a request. We go through our own request and ideas as well as the once we receive to come-up with useful new functions. If you are an organization, you can sponsor functions that you request or think would be important for your organisation.  Sponsored functions will get prioritized and will be addressed before other updates.

Ny version av YouBongo med “tag cloud” och “hash tags”

Efter en tids beta-testning lanserar vi YouBongo i en uppdaterad version med möjligheten att tagga observationer med hash tags. Dessa taggar gör att det blidas mindre lokal tag clouds eller moln med nyckelord som gör det lättare att hitta specifika ämnesområden. Sedan tidigare finns det kategorier som delar in observationer horisontellt, med ett övergripande tema. Via senaste uppdateringen kan nu varje observation ha en eller flera hash tags (taggar). Vilket gör det möjligt att också söka vertikalt över flera kategoriområden.

Desktop Överblick 3(sv)-Tag Cloud
Tag cloud och hash tags

Taggar styrs helt av användaren och gör det enklare att för andra att hitta observationer i ett specifik geografisk område. Detta gör att det blir lättare för grupper och personer att samarbeta genom att tagga observationer med vissa sökord beroende på aktuellt ämne.

Flera andra nya funktioner kommer presenteras under året som är planerade. Skulle du sakna någon funktion är det möjligt för användare av YouBongo att skicka in en önskan (request) vilket vi går igenom och ser om det finns några intressanta idéer. Om ni är en organisation kan ni vara med och sponsra implementeringen av en viss funktion, då vi kommer prioritet det arbetet före andra uppdateringar.