YouBongo uppdaterad med viktning av observationer

Den senaste versionen av YouBongo inkluderar en ny funktion för att vikta observationer som informativ/viktig, oviktig eller stötande. Den nya funktionen ger användare kan bygga på sitt rykte som flitigt sociala observatörer över tid. När användare bygg på sitt rykte öppnas nya funktioner för att göra mer avancerade observation och hjälpa till att moderera forumet för att formulera bättre observationer.

Viktning av Observationer
Viktning av Observationer

Observationer som är viktade som informativa får stjärnmarkeringar beroende på hur långt över normalfördelningen observationen är. Detta görs i sökögonblicket och beroende på användarens geografiska sökområde och kan snabbt ändras om andra observationer viktas som betydelsefulla i samma område.

Frekventa användare som samarbetar och bidrar med information till andra observationer tjänar mer ära än att skapa egna kring samma händelse. Detta leder till att nya funktioner blir tillgängliga för flitiga användare för att moderera och skapa mera avancerade observationer än det som är standard.

YouBongo updated with weighting functionality

The last release of YouBongo provide a new option for users to weight observation as important/informative, unimportant/uninformative or offensive. With the new option users can now start to earn kudos and reputation as an active social observer.

Weighting observation importance
Weighting observation importance

Observation that is weighted important by users will be display with graphical starts depending on standard score over mean value, this is done in real-time and geographic dependent on the current search area for the user.

Frequent users that contribute to others observation even more kudos and will open up new function that these users to moderate and create more complex observation. More about this functionality will be addressed in future post.

Tveeggad natur av social medier vid krishantering

I ett tidigare blogg inlägg (Sociala medier 2.0) diskuterade vi om hur social medier skulle kunna ge en bättre kontextuell lägesbild om inlägg kunde referera och länka information för att skapa en rikare bakgrund till meddelande. Så att nästa version av sociala medier kan skapar ett bättre ekosystem av information.

En artikel (The Guardian) om bombdådet vid Boston maraton, visar hur en journalist använde sociala medier som informationskälla under händelsen. Journalisten tar upp tolv fakta inlägg som skapades på Twitter i ett tidigt sked under bombdådet. Detta var inlägg som spreds snabbt och brett. Det tråkiga var att alla dessa fakta var felaktiga i vid tidpunkten då de spreds. Alla som vara med och spred vidare dessa fakta (retweet) späde på rykteskarusellen i ett försök att visa sitt avståndstagande. Vad många missade var att undersöka om detta var fakta som var grundande på sanningar eller var bekräftat av flera andra källor. Vad som hände med hjälp av Twitter var att dessa felaktiga fakta skapade en flod av vilseledande information. Vad artikelförfattaren vill förmedla är inte att avsäga Twitter som ett betydelsefullt forum för korta historier eller som informationskanal. Utan att många personer som använder forumet sprider information som de önskar vore sant eller vill visa andra på sitt engagemang. Sammanfattningsvis menar debattartikeln att Twitter fungerar som en tidig signal på att någonting händer, men snabbt förlorar sin roll som källa för värdefull information när händelseförloppet utvecklas.

Om någon känner till vetenskapliga artiklar som bygger på fältstudier om hur Twitter fungerar som informationskälla under krishantering, får gärna informera om det i kommentarsfältet.