Amerikanska krismyndigheten (FEMA) använder crowdsourcing för krishantering

Federal Emergency Management Agency (FEMA) uppdaterar sin mobila applikation med funktionalitet som tillåter medborgare att bidra med bilder till krissituationer.

FEMA Smartphone applikation
FEMA Smartphone applikation

Vid orkanen Sandy 2012 så var det mer än 4000 online volontärer som hjälpte FEMA att klassificera och kategorisera foto som medborgare bidrog med för att upplysa myndigheter om händelser och situationer. FEMA säger att det är oftast medborgare som är de första på plats och kan bidra med viktig information i början av en krishändelse. Som ett resultat av de lyckade crowdsourcing arbetet under orkanen Sandy, har nu FEMA nu inkluderat möjligheter för medborgare att ladda upp bilder med beskrivning och geotaggning.

FEMA Sandy 2012 – Crowdsourcing Mapping Video

YouBongo har redan denna funktion sedan ett år tillbaka, där det är möjligt att ladda upp bilder till observationer (med geografisk koordinater och tid) som medborgare skapar. Alla kan ta del observationsbeskrivningen och bilder som laddas upp i YouBongo utan konto. För användare som har ett konto (enkel registrering via YouBongo) finns det möjligheter att klassificera information som viktigt, informativt eller oviktigt, stötande, mm. Genom detta kan användarna samarbete (crowdsourcing) kring observationer av det sociala rummet eller social frågor. Krishantering vid orkanen Sandy visar att crowdsourcing kan vara ett viktigt verktyg för att få tillgång till information som hjälper myndiheter att planera och koordinera insatser.