Hur medborgardialog och crowdsourcing kan skapa hållbar utveckling

För att förstå hur crowdsourcing kan bira till hållbar utveckling inom demokratiseringsprocessen, måste vi fårstå vad som menas med begreppet crowdsourcing. Flera har hört talas om crowdfounding då det förekommit i media en del den senare tiden. Crowdfounding är en del av crowdsourcing, som är ett större begrepp och innefattar flera andra kategorier. Det man menar med crowdsourcing är att det är en modell för distribuerad problem och produktionslösning som nästan uteslutande sker on-line. Daren C var den som definierade den vetenskapliga definitionen av uttrycket.

Crowdsourcing design - www.designcrowd.com
Crowdsourcing design – www.designcrowd.com

Crowdsourcing innebär ett nätverk av användare som tillsammans arbetar med att lösa ett problem eller som utför en handling. En av de viktigaste komponenterna inom crowdsourcing är att alla deltagare får en ömsesidig nytta av att delta i aktiviteten. Tillfredsställelsen av att delta med sin kunskap och erfarenhet motiveras som oftast inte av monetära medel utan det brukar vara för social kontakt, intellektuell stimulans, personligt intresse, erkännande, med mera.

Clear Byte tror att om man sammanför komponenterna crowdsourcing och medborgardialog så kan man skapa ett forum för medborgare och skapat av medborgare, som bidrar till hållbar utveckling inom öppenhet och tillgänglighet. Det finns många exempel där man skapar ett digitalt forum i hopp om att medborgarna bara skall ge med sig av sin kunskap utan att erhålla något för sin uppoffring och tid. Samtidigt finns det många webbsidor med mindre bra design med låg användarvänlighet och dålig skalbarhet, vilket leder till att många inte orkar engagera sig. De krav vi ställer på våra tjänster är att skapa upplevelse och interaktivitet för användarna. Tjänsterna vi erhåller får heller inte utesluta användare som inte har visa tekniska plattformar (smartphones och läsplattor) utan skall gå att använda via normala webbläsare. Samtidigt som vi erbjuder specifik designat gränssnitt för användare av smartphone och läsplattor.

Genom god design och interaktivitet vill Clear Byte bygga digitala forum som bidrar till hållbar utveckling och som lockar till användning genom tjänsten YouBongo som belönar och motiverar flitiga användare.

PS. Notera att debatten om crowdsourcing för monetära och kommersiellt syfte bygger på andra motivationsfaktorer än den för ideellt och volontärbaserat arbete.